Про журнал

«Фізична географія та геоморфологія» – періодичний науковий журнал Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заснований у 1970 році.

Головний редактор: д. геогр. н., професор Герасименко Наталія Петрівна

Видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Періодичність: 4 номери на рік

У журналі публікуються результати сучасних природничо-географічних досліджень, проведених у різних регіонах України та у світі. Окремі рубрики журналу присвячені теоретико-методологічним питанням ландшафтознавства, геоморфології та палеогеографії, геоархеології та організації природничого туризму, геоплануванню, природоохоронній діяльності та управлінню екопроектами, методиці географічної освіти. Журнал інформує про події в природничо-географічній науці та освіті, подає рецензії видань з географічної тематики.

Зареєстрований Міністерством юстиції України (наказ № 19636/5 від 26 жовтня 2009 р.). Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ 15820-4292Р від 23 жовтня 2009 р.

Міжнародний стандартний серійний номер журналу (друкована версія): ISSN: 0868-6939

Науковий журнал «Фізична географія та геоморфологія» є фаховим виданням на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України №515 від 16 травня 2016 року. Внесений до списку друкованих (електронних) видань, що включаються до Переліку фахових наукових видань за спеціальністю «географічні науки» (додаток 12 до наказу МОН України).

Атестований Вищою атестаційною комісією України (Постанова Президії ВАК України № 1- 05/2 від 10 березня 2010 року)

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці в галузі географії. Редколегія видання здійснює рецензування статей, що надходять до неї.

Тематика

Науковий журнал “Фізична географія та геоморфологія” публікує оригінальні статті з усіх напрямів фізичної географії та геоморфології, а саме: теоретичних та методологічних проблем, ландшафтознавства, геоекології, палеоекології, палеогеографії четвертинного періоду, ґрунтознавства, метеорології, кліматології, структурної, динамічної, екологічної та палеогеоморфології. Окремі рубрики журналу присвячені використанню ГІС у природничо-географічних дослідженнях, організації природничого туризму, геоплануванню, природоохоронній діяльності, управлінню екологічними проектами та географічній освіті.

Етика

Етичні правила для авторів

Автори повинні гарантувати оригінальність своїх досліджень і тексту статей. Забороняється подавати до журналу статті, які вже були опубліковані (або одночасно надіслані на розгляд до іншого журналу). У виняткових випадках автори можуть звернутися до редакції і пояснити причину для повторної публікації. Категорично не допускається одночасне подання однієї і тієї ж статті на розгляд до кількох журналів.

Автори зобов'язані вказати інформацію про усіх осіб і організацій, які у тій чи іншій формі сприяли проведенню дослідження, а також належним чином цитувати інші публікації, використані під час дослідження. Необхідно уникати будь-яких форм плагіату, дотримуватися чинного законодаства про охорону авторських прав. Будь-які матеріали, захищені авторським правом (особливо графічні матеріали, а також великі цитати), можуть відтворюватися у статтях тільки з письмового дозволу правовласника. Автори повинні гарантувати, що методика і результати їх дослідження належним чином представлені (для забезпечення можливості відтворення результатів іншими науковцями) і об'єктивно інтерпретовані. Необхідно чітко вказувати застереження до якості використаних емпіричних даних і методів. Будь-які фальсифікації під час виконання дослідницьких процедур та інтерпретації результатів є неприйнятними.

Всі особи, які внесли значний вклад у дослідження, в тому числі формулювання ідеї та мети дослідження, методичних підходів, виконання дослідження та інтерпретацію результатів, повинні бути вказані як співавтори. Якщо вклад інших особ у дослідження є незначним, відповідну інформацію необхідно зазначати після основного тексту статті у розділі "Подяки". Необхідно вказувати усі джерела фінансування дослідження. Всі автори мають чітко заявити про фінансові або інші форми потенційних конфліктів інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження чи їх інтерпретацію. Автор, який відповідає за листування з редакцією, несе відповідальність за належне формування переліку співавторів, а також за ознайомлення усіх співавторів з остаточною версією статті та схвалення ними статті до публікації.

Якщо під час дослідження використано матеріали, методи або устаткування, пов'язані з особливими ризиками, автори повинні вказати ці ризики у статті.

Редакція може звертатися до авторів з проханням надати вихідні дані, використані для дослідження. Автори повинні забезпечити публічний доступ до таких даних на вимогу редакторів. Автори повинні зберігати дані, використані під час дослідження, протягом щонайменше 10 років.

У випадку виявлення автором у своїй статті, яка вже була опублікована, серйозної помилки, яка впливає на достовірність отриманих результатів і висновків, необхідно якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу і запропонувати найбільш прийнятний у конкретному випадку варіант виправлення ситуації, наприклад, публікацію повідомлення про уточнення, відкликання або спростування статті.

Етичні правила для рецензентів

Завдання рецензентів - не лише допомогти редакції журналу у прийнятті рішення щодо можливості публікації статті, але також допомогти авторам поліпшити зміст статті та якість дослідження, що лягло у її основу.

З метою гарантування швидкого і неупередженого рецензування рецензенти повинні якомога швидше надати редакції підтвердження своєї компетенції у даній тематиці та можливість впоратися із завданням у встановлений термін.

Рецензенти зобов'язані зберігати конфіденційність отриманих матеріалів. Забороняється поширювати отримані для рецензування матеріали та проводити їх обговорення з будь-якими особами, окрім представників редакції журналу. При рецензуванні потрібно зберігати максимальну об'єктивність, чітко і зрозуміло обґрунтовувати свою аргументацію. Рецензенти зобов'язані повідомити редакцію про будь-які публікації, які не були належним чином процитовані авторами. Крім того, рецензент повинен повідомити редактора про усі випадки співпадіння тексту прийнятої до розгляду статті з текстом будь-яких інших публікацій.

Рецензент не має права використовувати інформацію, отриману під час розгляду статті, для особистих цілей, зокрема отримання будь-якої особистої вигоди. Рецензенти повинні відмовитися від рецензування у випадку наявності конфлікту інтересів, таких як співробітництво або конкуренція з будь-яким автором статті чи установою / організацією, у якій виконувалася робота або працює щонайменше один із авторів.

Етичні правила для редакторів

Редакція журналу несе відповідальність за рішення про публікацію статті. Рішення редакції є остаточним. Рішення редактора повинне ґрунтуватися на власному судженні про наукову значущість статті, а також відгуках рецензентів. Редакція журналу докладає усіх можливих зусиль для уникнення порушення авторських прав, плагіату або інших неправомірних дій авторів. При прийнятті рішення редакція керується виключно якістю статтей. Категорично не допускається дискримінація авторів за ознакою громадянства, етнічної належності, статі, віросповідання, політичних поглядів, сексуальної орієнтації авторів тощо.

Редактори не можуть використовувати у власних цілях матеріали відхилених статей. Редактори повинні суворо дотримуватися правил анонімності, зокрема, гарантувати анонімність рецензентів. Крім того, редакторам не дозволено поширювати будь-яку інформацію про подані статті будь-яким особам за виключенням авторів, рецензентів, наукових консультантів і видавця.

Редакційна колегія
Шищенко П.Г. д.геогр.н., професор; член-кореспондент НАПН України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Адаменко О.М. д.геол.-мін. н., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Бортник С.Ю. д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (заступник відповідального редактора)
Герасименко Н.П. д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Гродзинський М.Д. д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Денисик Г.І. д.геогр.н., професор; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Дмитрук О.Ю. д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Дубіс Л.Ф. д.геогр.н., Львівський національний університет імені Івана Франка
Ковальчук І.П. д.геогр.н., Національний університет біоресурсів та природокористування України
Комлєв О.О. д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Мельник А.В. д.геогр.н., Львівський національний університет імені Івана Франка
Ободовський О.Г. д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Палієнко В.П. д.геогр.н., професор; Інститут географії НАН України
Пащенко В.М. д.геогр.н., Національний університет біоресурсів та природокористування України
Самойленко В.М. д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Смольска Е. д. габілітований Варшавський універитет (Польща)
Сніжко С.І. д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Стецюк В.В. д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Шуйський Ю.Д. д.геогр.н., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Авторам

На сайті журналу «Фізична географія та геоморфологія» (phgg.knu.ua) через систему подання рукописів потрібно надіслати 1) повний текст статті (з інтегрованими в нього рисунками, таблицями, анотаціями) у форматі .doc або .docx, 2) таблиці (за необхідності), 3) ілюстрації.

1. Обсяг тексту

Обсяг тексту (включаючи список посилань) для проблемно-теоретичних, критичних і дискусійних статей не може перевищувати 20, оригінальних фактологічних – 15, коротких повідомлень, рецензій, хроніки – 5 стандартних сторінок. Рисунки з підписами до них, таблиці та анотації не входять до цього обсягу, але вони не мають перевищувати обсяг текстової частини статті. Статті, більші за обсягом, друкуються лише за попереднім узгодженням з редколегією. Таблиці, рисунки, що займають багато сторінок, можуть бути за погодженням з авторами опубліковані в електронному варіанті журналу з посиланням на них у друкованій версії.

2. Розміщення матеріалу статті:

а) назва статті;

Назва статті повинна бути стислою та інформативною. Не прописними буквами.

б) ім'я повністю, ініціал по батькові (за потреби) та прізвище автора/авторів (українською і англійською мовами);

При поданні статті автор повинен вказати відкритий ідентифікатор дослідника – ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Більше інформації на офіційному сайті orcid.org

Іван І. Іваненко
Ivan I. Ivanenko
http://orcid.org/0000-0000-0000-0000

в) повна назва установи, де виконане дослідження, її повна поштова адреса (українською і англійською мовами), корпоративні електронні адреси авторів (курсивом);
Якщо автори працюють у різних установах, буквеним надрядковим індексом пов'язати прізвище автора і місце його роботи.

Іван І. Іваненко a
a Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64/13, Київ, 01601, Україна
Ivan I. Ivanenko a
a Taras Shevchenko National University of Kyiv, 64/13,Volodymyrska str., Kyiv, 01601, Ukraine

г) назва статті, анотація та ключові слова англійською мовою;

Обсяг 1800 – 2200 знаків. Анотація повинна коротко описувати мету дослідження, принципові результати та основні висновки. Слід уникати загальних фраз. Анотація часто зазначається без основного тексту статті, тому вона має розкривати основні положення дослідження. Анотація англійською мовою повинна бути написана академічною мовою та не містити граматичні помилки. Одразу після анотації потрібно вказати ключові слова (до 6), уникаючи загальних понять та множини. Також, не потрібно вказувати слова, які вже є у назві статті.

д) текст статті;

е) список посилань;

є) анотація та ключові слова українською мовою.

3. Структура статті

Структура тексту статті має бути такою: 1. Вступ, 2. Матеріали та методи, 3. Результати, 4. Обговорення, 5. Висновки, в разі необхідності – Подяки. Текст статті рекомендовано поділити на чітко визначені і пронумеровані секції. Секції повинні нумеруватися 1.1 (далі 1.1.1, 1.1.2, …), 1.2 і т.д. Кожна секція може мати свій підзаголовок. Використовуйте номери секцій для перехресних посилань у тексті статті (наприклад, Див. пункт 1.2).

4. Текст статті

Рукописи подають у текстовому редакторі Word: шрифт Times New Roman; кегль 12; міжрядковий інтервал – 1; абзацний відступ – 1 см; без переносів і вирівнювання по правому полю; усі поля – 2 см; сторінки рукопису позначаються наскрізною нумерацією.

Використовуються одиниці Міжнародної системи вимірювання (СІ).

Формули потрібно створювати у редакторі формул Microsoft Word. Номер формули розташовується точно по середині її лінії, наприкінці рядків в півкруглих дужках; у формулах, об’єднаних фігурною дужкою, – проти вістря дужки. Номер формули набирається як основний текст, а не у формульному редакторі.

Для позначення інтервалу значень використовувати коротке тире (n-dash), наприклад: 5–12 см, 60–80%. У тексті повинні бути лише “англійські” лапки. Скорочення слів і словосполучень як у тексті статті, так і в оформленні таблиць і рисунків, окрім загальноприйнятих, неприпустимі. За необхідністю скорочення можна наводити за наявності попередньої розшифровки (наприклад: Національний природний парк (НПП) і далі по тексту — НПП).

Літературні джерела слід цитувати у тексті у такий спосіб: “…як зазначається у працях Вільямса (Williams, 2010) та Гриценко (Hrytsenko, 2011a, 2014)…” або ж “…перші дослідження були проведені у 20-х роках (Fedoriv, 1924)…”. При цитуванні прізвища автора латиницею, повторювати його в дужках не потрібно: “...у статті Roberts (1999) наведено...”.

5. Таблиці

Таблиці мають бути компактними, їхні головки – точно відповідати змісту граф. Автор розміщує таблиці в тексті там, де він хотів би бачити їх в опублікованій праці. На кожну таблицю має бути посилання в тексті. Якщо таблиця переходить на наступну сторінку, її не розбивати, головку не дублювати. Вертикальні лінії додавати до таблиці не потрібно. Якщо таблиця займає більше сторінки, її необхідно надіслати і в електронному варіанті окремим файлом, наприклад, “Ivanenko_Tab04”. Назва кожної таблиці наводиться мовою статті (якщо стаття не англійською мовою) та англійською.

6. Ілюстрації

Ілюстрації автор розміщує в тексті там, де він хотів би бачити їх в опублікованій праці. На кожну необхідні посилання в тексті статті. Кількість ілюстрацій не повинна перевищувати 12, без попереднього узгодження з редколегією. Матеріал, наведений на рисунках, не має дублюватися в тексті та таблицях.

Однотипові рисунки та діаграми повинні бути оформлені однаково. Потрібно використовувати лише наступні шрифти у ілюстраціях: Arial, Courier, Helvetica, Times, Symbol. Ілюстрації мають бути чіткими та контрастними, з роздільною здатністю щонайменше 300 пікселів на дюйм. Зображення слід надсилати у форматі .tiff. Якщо фото зібрані в таблицю, зображення позначати зліва направо і згори донизу малими латинськими літерами (курсивом), які розміщувати в нижньому лівому кутку кожного зображення (оригінали фото надавати не позначеними літерами). Кожна ілюстрація супроводжується підписами мовою статті (якщо стаття не англійською мовою) та англійською. У підписах слід пояснювати значення всіх умовних позначок.

7. Посилання (References)

Список посилань має містити лише процитовані джерела і складатися за латинською абеткою. Праці одного автора розміщуються в хронологічній послідовності. Якщо протягом року опубліковано декілька праць, вони позначаються відповідно літерами a, b, c тощо; ці літери вказуються поряд із роком публікації (1970а, 1985b тощо). Далі (також за абетково-хронологічним принципом) розміщують праці, написані кількома авторами. У посиланнях слід наводити всіх авторів роботи, незалежно від їхньої кількості.

Російсько- або україномовні назви публікацій транслітеруються та перекладаються на англійську мову. Перекладаються також назви видань. Також вказується для таких посилань мова оригіналу у дужках (In Ukrainian або In Russian).

Зверніть увагу: транслітерація посилань українською і російською мовами відрізняється. Прізвища авторів транслітеруються так, як вони наводяться самими авторами (потрібно орієнтуватися на англомовні реферати нещодавно опублікованих праць цих авторів. Якщо праця (книга, автореферат, збірка матеріалів конференції) опублікована, наприклад, українською мовою, але має також оригінальну назву англійською, латинською тощо (наведену на титульному аркуші книги або в рефераті), то необхідно додати її в круглих дужках після транслітерованої назви або навести її замість транслітерованої.

Якщо цитована робота має DOI (digital object identifier), його необхідно наводити.

Перелік посилань наводиться згідно з вимогами APA – American Psychological Association (5th ed.). https://www.library.cornell.edu/research/citation

Книга 1-7 авторів

Anderson, D., Goudie, A., Parker, A. (2007). Global Environments through the Quaternary. Oxford: Oxford University Press.

Artyushenko, A.T. (1970). Rastitelnost lesostepi i stepi Ukrainy v chetvertichnom periode [Vegetation of the forest-steppe and steppe of Ukraine in the Quaternary]. Kiev: Naukova dumka (In Russian).

Книга за редакцією

Lerman, A., Imboden, D. M., Gat, J. R. (Eds.). (1995). Physics and Chemistry of Lakes (2 ed.). New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Kudeyarov, V. N., Ivanov, I. V. (Eds.). (2015). Evolution of soils and soil cover. Moscow: GEOS (In Russian).

Частина книги

Grosman, D. (2009). Writing in the dark. In T. Morrison (Ed.), Burn this book (pp. 22–32). New York, NY: HarperCollins Publishers.

Автореферат або дисертація

Chumak, N. M. (2013). Palaeoenvironments in the foothills of the Carpathian Mountains (the Gorgan region) during the Holocene (based on pollen data). (Candidate of Sciences’ thesis). Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (In Ukrainian).

Стаття з журналу

García-Ruiz, J.M., Beguería, S., Nadal-Romero, E., González-Hidalgo, J.C., Lana-Renault, N., Sanjuán, Y. (2015). A meta-analysis of soil erosion rates across the world. Geomorphology, 239, 160-173.

Balabukh, V.O., Maly’cz’ka, L.V., Lavry’nenko, O.M. (2015). Osobly’vocti poqodny’x umov 2014 r. v Ukrayini [Features of weather in Ukraine in 2014]. Scientific papers of Ukrainian SRHMI, 267, 28-38 (In Ukrainian).

Для робіт аспірантів обов'язкова рецензія наукового керівника. Окремо подається підписана провідним автором довідка — гарантія того, що інформація, яка міститься в статті, не порушує нічиїх авторських прав, не друкувалася раніше і не подана до будь-якого іншого видання.

Статті, оформлення яких не відповідає правилам, не приймаються і не розглядаються.

Редколегія залишає за собою право беззаперечно відхиляти статті на основі негативних анонімних або відкритих рецензій чи експертних висновків членів редколегії або інших фахівців.

Контакти

проспект Глушкова, 2А, Київ, МСП-680, Україна
Географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«Фізична географія та геоморфологія»

Тел.: (044) 521-32-28

Web: phgg.knu.ua

E-mail: phgg@univ.kiev.ua